redundancy

 • 11redundancy — noun /ˈriˌdʌndən̩si,ˈrɪdʌndən̩(t)si/ a) The state of being redundant; a superfluity; something redundant or excessive; a needless repetition in language; excessive wordiness …

  Wiktionary

 • 12redundancy — re|dun|dan|cy S2 [rıˈdʌndənsi] n plural redundancies 1.) [U and C] BrE a situation in which someone has to leave their job, because they are no longer needed = ↑layoff ▪ The closure of the export department resulted in over 100 redundancies. ▪… …

  Dictionary of contemporary English

 • 13redundancy — [[t]rɪdʌ̱ndənsi[/t]] redundancies 1) N COUNT: usu pl When there are redundancies, an organization tells some of its employees to leave because their jobs are no longer necessary or because the organization can no longer afford to pay them. [BRIT] …

  English dictionary

 • 14Redundancy — Redundance Re*dun dance (r?*d?n dans), Redundancy Re*dun dan*cy ( dan*s?), n. [L. redundantia: cf. F. redondance.] [1913 Webster] 1. The quality or state of being redundant; superfluity; superabundance; excess. [1913 Webster] 2. That which is… …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 15redundancy — {{11}} c.1600; see REDUNDANT (Cf. redundant) + ANCY (Cf. ancy). Sense in employment is from 1931. {{12}}redundancy (n.) c.1600; see REDUNDANT (Cf. redundant) + ANCY (Cf. ancy). Sense in employment is from 1931 …

  Etymology dictionary

 • 16redundancy — noun 1 (C, U) BrE a situation in which someone has to leave their job, because they are no longer needed: The closure of the export department resulted in over 100 redundancies. | 2,000 workers now face redundancy. 2 (U) a situation in which… …

  Longman dictionary of contemporary English

 • 17redundancy — 1) The loss of a job by an employee because the job has ceased to exist or because there is no longer work available. It involves dismissal by the employer, with or without notice, for any reason other than a breach of the contract of employment… …

  Big dictionary of business and management

 • 18redundancy — rezervavimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. back up; redundancy; reservation vok. Reservehaltung, f; Reservierung, f rus. резервирование, n pranc. mise en réserve, f; redondance, f; réservation, f; secours réciproque, m …

  Automatikos terminų žodynas

 • 19redundancy — rezervavimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Objekto patikimumo laidavimas, kai naudojami papildomi įtaisai, elementai ir ryšiai. atitikmenys: angl. redundancy vok. Redundanz, f rus. резервирование, n pranc. redondance …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 20redundancy — perteklumas statusas T sritis informatika apibrėžtis Turėjimas ko nors daugiau, negu reikia normaliam funkcionavimui. Gali būti vertinamas teigiamai, kaip savybė, panaudojama didinti atsparumą trikdžiams ir klaidoms, arba neigiamai, kaip savybė,… …

  Enciklopedinis kompiuterijos žodynas